Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

unia europejska

13 lipca 2017

Pytanie w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności z Białorusią

Jakie są główne przeszkody we wdrażaniu partnerstwa na rzecz mobilności z Białorusią? Jakie obszary wymagają…

Wystąpienie podczas debaty o budżecie UE na 2018 r.

Chodzi o takie programy jak COSME, HORYZONT 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Należy też zwiększać reprezentację…

Wystąpienia podczas prezentacji programu prac estońskiej prezydencji Rady

11 lipca 2017

Opinia w sprawie 32. rocznego sprawozdania dotyczącego nadzoru wdrażania prawa unijnego (2014)

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej,…

Opinia w sprawie rocznego sprawozdania za lata 2012-13 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

10 lipca 2017

Sprawozdanie w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie na temat unijnej strategii walki z luką emerytalną. Jest ono pierwszym…