Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

prawo pracy

12 października 2017

Pytanie o ochronę socjalną osób samozatrudnionych

Jakie rozwiązania przewiduje zaproponowany przez Komisję Europejski filar praw socjalnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony…

29 sierpnia 2017

Pytanie o okres przejściowy między okresami delegowania pracownika

Rozporządzenie 883/2004 a dyrektywa w sprawie pracowników delegowanych Zgodnie z rozporządzeniem nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pracownik…

13 lipca 2017

Pytanie w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności z Białorusią

Jakie są główne przeszkody we wdrażaniu partnerstwa na rzecz mobilności z Białorusią? Jakie obszary wymagają…

11 lipca 2017

Opinia w sprawie 32. rocznego sprawozdania dotyczącego nadzoru wdrażania prawa unijnego (2014)

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej,…