Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

prawo pracy

11 stycznia 2018

Stanowisko w formie poprawek w sprawie analizy wzrostu gospodarczego na rok 2018

Wybrane proponowane poprawki: [Komisja:] 1. podkreśla, że europejskie zarządzanie gospodarcze należy przeorientować z wąskiego celu wzrostu PKB…

7 grudnia 2017

Pytanie o równomierne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez matki i ojców

1. W jakim stopniu ojcowie ze wszystkich państw członkowskich wykorzystują urlop rodzicielski w rozumieniu dyrektywy…

6 grudnia 2017

Pytanie o zakres stosowania proponowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Pytania: 1. Jaka jest podstawa prawna zmiany zakresu i harmonizacji uprawnień do urlopu rodzicielskiego i…

7 listopada 2017

Pytanie o przepisy francuskie dotyczące pobierania opłaty w wysokości 40 EUR na pracownika delegowanego

1. Czy Komisja jest świadoma tych przepisów i czy podjęła już działania? 2. Czy Komisja…

18 października 2017

Poprawki do dyrektywy ws pracowników delegowanych

W toku negocjacji europosłowie z PO popierali takie rozwiązania, które zagwarantują wyższe wynagrodzenia dla pracowników…

12 października 2017

Pytanie o ścieżki poprawy umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych

1. Czy Komisja planuje uwzględnienie tych zaleceń w gwarancji umiejętności? 2. Czy UE zamierza rozszerzyć…