Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

polityka równościowa

7 grudnia 2017

Pytanie o równomierne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez matki i ojców

1. W jakim stopniu ojcowie ze wszystkich państw członkowskich wykorzystują urlop rodzicielski w rozumieniu dyrektywy…

6 grudnia 2017

Pytanie o zakres stosowania proponowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

1. Jaka jest podstawa prawna zmiany zakresu i harmonizacji uprawnień do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego,…

1 grudnia 2017

Pytanie w sprawie walki z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

Mając na uwadze doniesienia o poważnym wyzysku w pracy i wykorzystywaniu seksualnym w różnych sektorach:…

29 sierpnia 2017

Interpelacja w sprawie pracy krajowych organów ds. równości

1. Jak Komisja kontroluje i ocenia pracę krajowych organów ds. równości pod względem realizacji ich…