Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

polityka równościowa

13 stycznia 2018

Pytanie o zasiłki na dzieci w Austrii

Pytania: Ponieważ większość państw członkowskich jest przeciwna indeksacji świadczeń socjalnych, chcielibyśmy w związku z tym…

11 stycznia 2018

Stanowisko w formie poprawek w sprawie analizy wzrostu gospodarczego na rok 2018

Wybrane proponowane poprawki: [Komisja:] 1. podkreśla, że europejskie zarządzanie gospodarcze należy przeorientować z wąskiego celu wzrostu PKB…

7 grudnia 2017

Pytanie o równomierne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez matki i ojców

1. W jakim stopniu ojcowie ze wszystkich państw członkowskich wykorzystują urlop rodzicielski w rozumieniu dyrektywy…

6 grudnia 2017

Pytanie o zakres stosowania proponowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Pytania: 1. Jaka jest podstawa prawna zmiany zakresu i harmonizacji uprawnień do urlopu rodzicielskiego i…

1 grudnia 2017

Pytanie w sprawie walki z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

Mając na uwadze doniesienia o poważnym wyzysku w pracy i wykorzystywaniu seksualnym w różnych sektorach:…

29 sierpnia 2017

Interpelacja w sprawie pracy krajowych organów ds. równości

1. Jak Komisja kontroluje i ocenia pracę krajowych organów ds. równości pod względem realizacji ich…