Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

parlament

11 lipca 2017

Stanowisko w formie poprawek w sprawie zwalczania nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi

Wśród poprawek jest m.in.: wezwanie Komisji do opracowania statystyk na temat rosnącego bezrobocia w UE,…

Opinia w sprawie 32. rocznego sprawozdania dotyczącego nadzoru wdrażania prawa unijnego (2014)

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej,…

Opinia w sprawie rocznego sprawozdania za lata 2012-13 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

10 lipca 2017

Sprawozdanie w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie na temat unijnej strategii walki z luką emerytalną. Jest ono pierwszym…