Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

niewolnictwo

10 listopada 2017

Pytanie o problem współczesnego niewolnictwa

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: 1. Czy Komisja zauważa i monitoruje ten…