Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

młodzież

11 lipca 2017

Opinia w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo…