Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

młodzież

12 października 2017

Pytanie o zjawisko małżeństw z dziećmi w UE

1. Czy Komisja ma uprawnienia, aby na gruncie europejskich przepisów o prawach człowieka, prawach dziecka, prawach kobiet…

29 sierpnia 2017

Interpelacja w sprawie promowania umiejętności cyfrowych wśród kobiet i dziewcząt

1. Czy Komisja zamierza przeprowadzić badanie służące identyfikacji przyczyn różnic między kobietami a mężczyznami pod…

13 lipca 2017

Pytanie w sprawie unijnego programu „Gwarancja dla młodzieży”

W okresie 2014–2020 na program ten przeznaczono ogółem kwotę 6,4 mld EUR z funduszy unijnych,…

Pytanie w sprawie procesu bolońskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego

Jednakże pomimo wybitnych osiągnięć wiele pozostaje do zrobienia. W świetle powyższego: Wprawdzie w działaniach w…

Wystąpienie podczas debaty o budżecie UE na 2018 r.

Chodzi o takie programy jak COSME, HORYZONT 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Należy też zwiększać reprezentację…

11 lipca 2017

Opinia w sprawie kontroli wydatkowania i monitorowania gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo…