Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

luka emerytalna

11 lipca 2017

Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako…

10 lipca 2017

Sprawozdanie w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie na temat unijnej strategii walki z luką emerytalną. Jest ono pierwszym…