Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

kobiety

11 lipca 2017

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy

Sprawozdanie w sprawie równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej

Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28…

Opinia w sprawie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej

10 lipca 2017

Sprawozdanie w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie na temat unijnej strategii walki z luką emerytalną. Jest ono pierwszym…