Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

kobiety

29 sierpnia 2017

Interpelacja w sprawie pracy krajowych organów ds. równości

1. Jak Komisja kontroluje i ocenia pracę krajowych organów ds. równości pod względem realizacji ich…

Interpelacja w sprawie promowania umiejętności cyfrowych wśród kobiet i dziewcząt

1. Czy Komisja zamierza przeprowadzić badanie służące identyfikacji przyczyn różnic między kobietami a mężczyznami pod…

18 lipca 2017

Udział w sesji Komisji Statusu Kobiet przy ONZ

– Informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja świata zewnętrznego przesuwa akcenty podaży i popytu na określone umiejętności,…

14 lipca 2017

Pytanie w sprawie podpisania przez Radę konwencji stambulskiej

Według Komisji ten ograniczony zakres to także stracona szansa na wykorzystanie już istniejących unijnych ram…

13 lipca 2017

Wystąpienie podczas debaty o budżecie UE na 2018 r.

Chodzi o takie programy jak COSME, HORYZONT 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Należy też zwiększać reprezentację…

12 lipca 2017

Opinia w sprawie wzmocnienia pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE

WSKAZÓWKI Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, jako…