Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

kobiety

1 grudnia 2017

Pytanie w sprawie walki z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

Mając na uwadze doniesienia o poważnym wyzysku w pracy i wykorzystywaniu seksualnym w różnych sektorach:…

12 października 2017

Pytanie o zjawisko małżeństw z dziećmi w UE

1. Czy Komisja ma uprawnienia, aby na gruncie europejskich przepisów o prawach człowieka, prawach dziecka, prawach kobiet…

Pytanie o zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce

1. W ilu krajach UE wiek emerytalny kobiet jest obecnie niższy niż wiek emerytalny mężczyzn? 2. Jakie…

29 sierpnia 2017

Interpelacja w sprawie pracy krajowych organów ds. równości

1. Jak Komisja kontroluje i ocenia pracę krajowych organów ds. równości pod względem realizacji ich…

Interpelacja w sprawie promowania umiejętności cyfrowych wśród kobiet i dziewcząt

1. Czy Komisja zamierza przeprowadzić badanie służące identyfikacji przyczyn różnic między kobietami a mężczyznami pod…

18 lipca 2017

Udział w sesji Komisji Statusu Kobiet przy ONZ

– Informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja świata zewnętrznego przesuwa akcenty podaży i popytu na określone umiejętności,…