Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

kobiety

25 stycznia 2018

Pytanie o rolę kobiet w gospodarce cyfrowej

Ze sprawozdania Komisji z 2013 r. wynika, że równy udział kobiet w sektorze ICT przyniósłby…

13 stycznia 2018

Pytanie o zasiłki na dzieci w Austrii

Pytania: Ponieważ większość państw członkowskich jest przeciwna indeksacji świadczeń socjalnych, chcielibyśmy w związku z tym…

11 stycznia 2018

Stanowisko w formie poprawek w sprawie analizy wzrostu gospodarczego na rok 2018

Wybrane proponowane poprawki: [Komisja:] 1. podkreśla, że europejskie zarządzanie gospodarcze należy przeorientować z wąskiego celu wzrostu PKB…

4 stycznia 2018

Pytanie o dysproporcję zatrudnienia kobiet i mężczyzn w sektorze nowoczesnych technologii

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: 1. Czy Komisja podejmuje działania, dążące do…

7 grudnia 2017

Pytanie o równomierne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez matki i ojców

1. W jakim stopniu ojcowie ze wszystkich państw członkowskich wykorzystują urlop rodzicielski w rozumieniu dyrektywy…

6 grudnia 2017

Pytanie o zakres stosowania proponowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Pytania: 1. Jaka jest podstawa prawna zmiany zakresu i harmonizacji uprawnień do urlopu rodzicielskiego i…