Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

kobiety

4 stycznia 2018

Pytanie o dysproporcję zatrudnienia kobiet i mężczyzn w sektorze nowoczesnych technologii

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: 1. Czy Komisja podejmuje działania, dążące do…

7 grudnia 2017

Pytanie o równomierne wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez matki i ojców

1. W jakim stopniu ojcowie ze wszystkich państw członkowskich wykorzystują urlop rodzicielski w rozumieniu dyrektywy…

6 grudnia 2017

Pytanie o zakres stosowania proponowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

1. Jaka jest podstawa prawna zmiany zakresu i harmonizacji uprawnień do urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego,…

1 grudnia 2017

Pytanie w sprawie walki z handlem kobietami i dziewczętami w celu wykorzystywania seksualnego i wyzysku w pracy w UE

Mając na uwadze doniesienia o poważnym wyzysku w pracy i wykorzystywaniu seksualnym w różnych sektorach:…

12 października 2017

Pytanie o zjawisko małżeństw z dziećmi w UE

1. Czy Komisja ma uprawnienia, aby na gruncie europejskich przepisów o prawach człowieka, prawach dziecka, prawach kobiet…

Pytanie o zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce

1. W ilu krajach UE wiek emerytalny kobiet jest obecnie niższy niż wiek emerytalny mężczyzn? 2. Jakie…