Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

edukacja

2 lutego 2018

Pytanie o powszechne uznawanie zaświadczeń ze szkoleń internetowych

W erze cyfryzacji dostęp do edukacji został ułatwiony dzięki otwartym kursom internetowym (MOOC) adresowanym do…

4 stycznia 2018

Pytanie o dysproporcję zatrudnienia kobiet i mężczyzn w sektorze nowoczesnych technologii

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: 1. Czy Komisja podejmuje działania, dążące do…

26 października 2017

Pytanie o monitorowanie losów absolwentów wyższych uczelni

W jaki konkretny sposób Komisja zamierza poprawić systemy gromadzenia, analizowania i wykorzystywania danych dotyczących wyników…

13 lipca 2017

Pytanie w sprawie procesu bolońskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego

Jednakże pomimo wybitnych osiągnięć wiele pozostaje do zrobienia. W świetle powyższego: Wprawdzie w działaniach w…