Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

cyfryzacja

13 lipca 2017

Wystąpienia podczas prezentacji programu prac estońskiej prezydencji Rady

11 lipca 2017

Sprawozdanie w sprawie zastosowania Dyrektywy Rady 2004/113/EC dotyczącej wdrażania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług

Największym sukcesem Dyrektywy – zdaniem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – jest wprowadzenie tych samych zasad dla kobiet…

Sprawozdanie w sprawie równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej

Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28…

Opinia w sprawie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej