Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

bezrobocie

12 października 2017

Pytanie o ścieżki poprawy umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych

1. Czy Komisja planuje uwzględnienie tych zaleceń w gwarancji umiejętności? 2. Czy UE zamierza rozszerzyć…

Pytanie o ochronę socjalną osób samozatrudnionych

Jakie rozwiązania przewiduje zaproponowany przez Komisję Europejski filar praw socjalnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony…

29 sierpnia 2017

Pytanie o okres przejściowy między okresami delegowania pracownika

Rozporządzenie 883/2004 a dyrektywa w sprawie pracowników delegowanych Zgodnie z rozporządzeniem nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pracownik…

18 lipca 2017

Udział w sesji Komisji Statusu Kobiet przy ONZ

– Informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja świata zewnętrznego przesuwa akcenty podaży i popytu na określone umiejętności,…

13 lipca 2017

Pytanie w sprawie unijnego programu „Gwarancja dla młodzieży”

W okresie 2014–2020 na program ten przeznaczono ogółem kwotę 6,4 mld EUR z funduszy unijnych,…

Wystąpienie podczas debaty o budżecie UE na 2018 r.

Chodzi o takie programy jak COSME, HORYZONT 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Należy też zwiększać reprezentację…