Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

bezrobocie

4 stycznia 2018

Pytanie o dysproporcję zatrudnienia kobiet i mężczyzn w sektorze nowoczesnych technologii

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem: 1. Czy Komisja podejmuje działania, dążące do…

26 października 2017

Pytanie o monitorowanie losów absolwentów wyższych uczelni

W jaki konkretny sposób Komisja zamierza poprawić systemy gromadzenia, analizowania i wykorzystywania danych dotyczących wyników…

12 października 2017

Pytanie o ścieżki poprawy umiejętności – nowe możliwości dla dorosłych

1. Czy Komisja planuje uwzględnienie tych zaleceń w gwarancji umiejętności? 2. Czy UE zamierza rozszerzyć…

Pytanie o ochronę socjalną osób samozatrudnionych

Jakie rozwiązania przewiduje zaproponowany przez Komisję Europejski filar praw socjalnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony…

29 sierpnia 2017

Pytanie o okres przejściowy między okresami delegowania pracownika

Rozporządzenie 883/2004 a dyrektywa w sprawie pracowników delegowanych Zgodnie z rozporządzeniem nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pracownik…

18 lipca 2017

Udział w sesji Komisji Statusu Kobiet przy ONZ

– Informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja świata zewnętrznego przesuwa akcenty podaży i popytu na określone umiejętności,…