Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

rynek pracy

10 kwietnia 2017

Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest kontrsprawozdawcą opinii w tej sprawie.

15 grudnia 2016

OPINIA w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

8 grudnia 2016

Jak zmniejszyć lukę emerytalną?

Przeciętna Europejka odbiera emeryturę o 40 proc. niższą niż przeciętny Europejczyk. Mimo że kobiety pracują…

1 lipca 2016

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą dokumentu przygotowanego przez Renate Weber

29 czerwca 2016

Komisja Europejska odpowiada Agnieszce Kozłowskiej-Rajewicz

Komisarz Marianne Thyssen zgadza się z posłanką Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, że w zwalczaniu dyskryminacji na rynku pracy…

21 czerwca 2016

Przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy

To bardzo ważny raport z uwagi na zmieniającą się sytuację w Europie. Coś, co było…