Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

równouprawnienie kobiet i mężczyzn

6 lipca 2017

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz koordynatorką komisji FEMM

Nową koordynatorką Grupy EPL w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) została Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Będzie…

1 grudnia 2016

Równe prawa także w świecie cyfrowym

Komisja FEMM pracuje nad sprawozdaniem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz w sprawie równouprawnienia w dostępie towarów i usług….

10 listopada 2016

Trzeba walczyć też o prawa ojców

Na komisji praw kobiet Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przedstawiła sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy dotyczącej równego traktowania…

21 czerwca 2016

Przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy

To bardzo ważny raport z uwagi na zmieniającą się sytuację w Europie. Coś, co było…

21 kwietnia 2016

Kara za rodzicielstwo?

Nie ma kary za rodzicielstwo – mówiła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podczas okrągłego stołu organizowanego przez Europejską…

20 kwietnia 2015

OPINIA w sprawie strategii UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn po 2015 r.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była sprawozdawczynią opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.