Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

prawa kobiet

8 grudnia 2016

Jak zmniejszyć lukę emerytalną?

Przeciętna Europejka odbiera emeryturę o 40 proc. niższą niż przeciętny Europejczyk. Mimo że kobiety pracują…

1 grudnia 2016

Równe prawa także w świecie cyfrowym

Komisja FEMM pracuje nad sprawozdaniem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz w sprawie równouprawnienia w dostępie towarów i usług….

6 października 2016

Polki pokazały siłę solidarności

Czarny protest pokazał, że Polki, choć są gorzej traktowane, to mają potężną siłę – pisze…

3 października 2016

Nie pamiętam kiedy ostatnio tak źle potraktowano kobiety

Projekt komitetu Stop Aborcji uraża kobiety do kości, odmawia im człowieczeństwa, traktując przedmiotowo i lekceważąco…

1 lipca 2016

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą dokumentu przygotowanego przez Renate Weber

29 czerwca 2016

Komisja Europejska odpowiada Agnieszce Kozłowskiej-Rajewicz

Komisarz Marianne Thyssen zgadza się z posłanką Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, że w zwalczaniu dyskryminacji na rynku pracy…