Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

prawa kobiet

14 marca 2017

Przegłosowany raport o równym dostępie do towarów i usług

Parlament Europejski przyjął na sesji w Strasburgu raport Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz na temat równego dostępu do…

9 marca 2017

O prawach kobiet w Dzień Kobiet

Jeśli PiS nie zmieni stosunku do spraw kobiet, to niestety mrzonki o likwidowaniu luki płacowej…

15 lutego 2017

One Billion Rising w Wielkopolsce

Wielkopolanki tańczyły przeciw przemocy m.in. w Poznaniu i Lesznie. W tym roku zwracały uwagę na…

6 lutego 2017

Równy dostęp do towarów i usług

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przyjęła sprawozdanie posłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, które ocenia praktyczne funkcjonowanie równego…

Wszystko o konwencji stambulskiej

Czym jest naprawdę konwencja antyprzemocowa? Oto pełen tekst konwencji, lista krajów, które ją podpisały i…

15 grudnia 2016

OPINIA w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.