Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

gospodarka cyfrowa

13 września 2018

Legalność? Tak! Wolność? Tak!

Jestem za legalnym korzystaniem z Internetu, jasnym prawem chroniącym twórców, likwidacją plagiatów i zarabianiu kosztem…

26 marca 2018

Szanowne Panie Europosłanki, Szanowni Panowie Europosłowie,

w imieniu twórców – sygnatariuszy Apelu o udzielenie poparcia dla prac nad „Dyrektywą w sprawie…

31 marca 2017

Delegacja do ONZ

O udziale kobiet w czwartej rewolucji przemysłowej mówiła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podczas 61. Sesji Komisji Statusu Kobiet…

6 lutego 2017

Równy dostęp do towarów i usług

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przyjęła sprawozdanie posłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, które ocenia praktyczne funkcjonowanie równego…

1 grudnia 2016

Równe prawa także w świecie cyfrowym

Komisja FEMM pracuje nad sprawozdaniem Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz w sprawie równouprawnienia w dostępie towarów i usług….

8 kwietnia 2016

SPRAWOZDANIE w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą dla tego dokumentu przygotowywanego przez Terry Reintke.