Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

bezrobocie młodych

27 marca 2018

Modernizacja edukacji z myślą o rynku pracy

Coraz więcej Europejczyków zdobywa wyższe wykształcenie, a jednocześnie około 40 procent firm nadal mają problemy…

10 kwietnia 2017

Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest kontrsprawozdawcą opinii w tej sprawie.

10 września 2015

Bezrobocie może ograniczyć lepsza edukacja

Bezrobocie w Europie to z jednej strony 25 mln osób bez pracy, a z drugiej…

3 lipca 2015

System czekowy sposobem na szarą strefę

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prof. Jacek Męcina i zaproszeni eksperci rozmawiali…

22 maja 2015

Obserwatoria gospodarki i rynku pracy w Polsce

Obserwatoria gospodarki i rynku pracy w Polsce – podstawy funkcjonowania oraz nowe wyzwania – pod…

11 maja 2015

Czy mamy sposób na emigrację i bezrobocie młodych?

Kolejne już śniadanie z Agnieszką Kozłowską-Rajewicz odbyło się 8 maja na Wydziale Nauk Politycznych i…