Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wprowadzaniem tematu praw kobiet do głównego nurtu polityki, równością szans...

Stanowisko w formie poprawek w sprawie zwalczania nierówności jako czynnika sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy i wzrostowi

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest autorką opinii.

Wśród poprawek jest m.in.: wezwanie Komisji do opracowania statystyk na temat rosnącego bezrobocia w UE, które pokazywałyby nierówności w rozbiciu na wiek i płeć, a także wskazywały nierówności między osobami mieszkającymi na obszarach wiejskich i miejskich; oraz do poświęcenia szczególnej uwagi młodym ludziom w wieku poniżej 30 lat, jako że są oni często pomijani, zwłaszcza jeśli zamieszkują regiony o wysokim wskaźniku bezrobocia; zauważa, że zaniedbanie to dotyczy w szczególności młodych kobiet zamieszkujących te obszary;

Komentarze

Komentarze