Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nadchodzi rewolucja cyfrowa. A kobietom częściej niż mężczyznom brakuje odpowiednio wysokich umiejętności cyfrowych.

Wystąpienie podczas debaty o budżecie UE na 2018 r.

Opinia komisji FEMM, której sprawozdawcą jest Barbara Matera, przypomina, że równość kobiet i mężczyzn to jedna z kluczowych wartości Unii Europejskiej. W opinii zwracamy uwagę na to, aby budżet Unii Europejskiej na rok 2018, którego zasadniczym celem jest zrównoważony wzrost gospodarczy, spójność społeczna i tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych, uwzględniał środki wzmacniające przedsiębiorczość kobiet – przede wszystkim w najszybciej rosnących sektorach, najważniejszych dla gospodarki Unii Europejskiej, jak sektor ICT.

Chodzi o takie programy jak COSME, HORYZONT 2020, Europejski Fundusz Społeczny. Należy też zwiększać reprezentację kobiet w programach takich jak Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, gdzie są oferowane staże i szkolenia, szczególnie znowu w sektorze ICT, w sektorach technicznych, gdzie kobiety są niedoreprezentowane, ponieważ przyszłość Europy nie może być budowana bez udziału kobiet i nie stać tez nas na marnowanie i niewykorzystywanie ich talentów kobiet i ich kompetencji. Wyrażamy też także poparcie dla zwiększenia funduszy na Europejski Instytut Równości Płci w celu zbudowania w nim obserwatorium przemocy i monitorowania polityki w tym zakresie w całej Unii Europejskiej.

Komentarze

Komentarze