Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką...

Wystąpienia podczas prezentacji programu prac estońskiej prezydencji Rady

Estonia oficjalnie objęła swoje pierwsze od wstąpienia do UE, rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Przedstawione na posiedzeniu plenarnym priorytety estońskiej prezydencji obejmują m.in. wspieranie otwartej i innowacyjnej gospodarki europejskiej, zrównoważonego rozwoju Unii oraz wzmacnianie bezpieczeństwa. Estonia – mająca bogate doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych rozwiązań informatycznych – w trakcie prezydencji zamierza skupić się także na sprawach cyfrowych i pomóc w przyspieszeniu realizacji założeń europejskiego jednolitego rynku cyfrowego. Jest to jeden z silnych punktów tego nadbałtyckiego kraju: od czasu ogłoszenia niepodległości w 1991 roku Estończycy aktywnie promują cyfryzację, w tym w administracji, urzędach, edukacji i życiu publicznym. Estonia to m.in. pierwszy kraj na świecie, który wprowadził możliwość głosowania w wyborach przez Internet. Prezydencja estońska będzie więc odpowiedzialna za prowadzenie negocjacji wielu kluczowych projektów technologicznych, w tym w zakresie rozwoju e-handlu i e-usług z korzyścią dla konsumentów, producentów i przedsiębiorstw, nowelizacji prawa autorskiego, nowych zasad dotyczących telekomunikacji i swobodnego przepływu danych. W pełni popieram te ambitne plany i uważam, że jeśli zostaną zrealizowane, wprowadzą Europę na drogę innowacji i modernizacji, ożywią gospodarkę europejską i przyniosą Unii wiele pozytywnych skutków społecznych.

Komentarze

Komentarze