Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Delegacja stawia sobie zadania normalizacji stosunków Białoruś-UE pod warunkiem respektowania praw człowieka na Białorusi. Wspiera...

Pytanie w sprawie procesu bolońskiego w krajach Partnerstwa Wschodniego

W ostatnim ćwierćwieczu do historii szkolnictwa wyższego w krajach Partnerstwa Wschodniego weszły mniej lub bardziej udane próby reformowania i budowania krajowych systemów szkolnictwa wyższego. Proces boloński, w którym uczestniczy wszystkie sześć krajów Partnerstwa Wschodniego, odegrał bardzo istotną rolę w tych reformach szkolnictwa wyższego, gdyż jest punktem odniesienia dla zmian oraz istotnym instrumentem integracji z normami i standardami UE.

Jednakże pomimo wybitnych osiągnięć wiele pozostaje do zrobienia. W świetle powyższego:

Wprawdzie w działaniach w ramach procesu bolońskiego biorą udział głównie oficjalne struktury i uniwersytety państwowe, to jednak istnieje w nim też przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego. W jakim zatem stopniu organizacje społeczeństwa obywatelskiego przyczyniają się do rozwoju i wdrażania procesu bolońskiego we wszystkich sześciu krajach Partnerstwa Wschodniego?
Czy nastąpił widoczny wzrost wynikającego z mobilności napływu studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego do UE od czasu, gdy przystąpiły one do procesu bolońskiego i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego?
Białoruś jest ostatnim ze wschodnich państw partnerskich UE, które przystąpiło do procesu bolońskiego. Zdaniem Komisji – na jakim etapie włączania się w ten proces znajduje się Białoruś?

Komentarze

Komentarze