Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Delegacja stawia sobie zadania normalizacji stosunków Białoruś-UE pod warunkiem respektowania praw człowieka na Białorusi. Wspiera...

Pytanie w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności z Białorusią

UE konsekwentnie dąży do zacieśnienia więzi z białoruskim społeczeństwem obywatelskim za pośrednictwem ułatwień wizowych i mobilności. W 2014 r. UE i Białoruś rozpoczęły negocjacje w sprawie umowy o ułatwieniach wizowych i umowy o readmisji. W październiku 2016 r. uruchomiono partnerstwo na rzecz mobilności między UE a Białorusią. Partnerstwo to przewiduje środki mające na celu zwiększenie współpracy w dziedzinach takich jak legalna migracja i migracja pracowników, azyl i ochrona uchodźców, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, w tym przemytowi migrantów i handlowi ludźmi, a także mające na celu maksymalizację wpływu migracji i mobilności na rozwój.

Jakie są główne przeszkody we wdrażaniu partnerstwa na rzecz mobilności z Białorusią?
Jakie obszary wymagają ulepszeń w ramach partnerstwa na rzecz mobilności?

Komentarze

Komentarze