Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wprowadzaniem tematu praw kobiet do głównego nurtu polityki, równością szans...

Pytanie o zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w Polsce

W sierpniu br. polski rząd otrzymał listy od komisarzy ds. praw kobiet i rynku pracy, w których decyzję rządu dotyczącą obniżenia wieku emerytalnego i zróżnicowania go dla kobiet i mężczyzn uznawano za sprzeczną z duchem unijnego prawa i dyskryminującą wobec kobiet.

Będąc członkinią komisji FEMM w PE podzielam argumenty obojga komisarzy, gdyż niższy wiek emerytalny dla kobiet skazuje je na niskie emerytury i powiększa lukę emerytalną, zwiększając i tak duże dysproporcje w jakości życia kobiet i mężczyzn. Regulacje prawne, które systemowo pogarszają pozycję kobiet można uznać za dyskryminujące. Jednak wiek emerytalny nie jest jedynym elementem decydującym o sytuacji ekonomicznej i jakości życia na starość. Dla wielu ludzi, w tym dla wielu kobiet konieczność pracy i niepewność pracy po 60. roku życia jest większym wyzwaniem niż bieda. Badania opinii pokazują, że duża część polskiego społeczeństwa uważa niższy wiek emerytalny za przywilej, nie zaś dyskryminację.

 

1. W ilu krajach UE wiek emerytalny kobiet jest obecnie niższy niż wiek emerytalny mężczyzn?
2. Jakie kroki Komisja podejmowała dotąd wobec krajów, które mają zróżnicowany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i na jakiej podstawie prawnej?
3. Jakie warunki musiałby spełniać system emerytalny, aby niższy wiek emerytalny dla wybranej grupy obywateli nie był uznany za przejaw dyskryminacji?

Komentarze

Komentarze