Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wprowadzaniem tematu praw kobiet do głównego nurtu polityki, równością szans...

Pytanie o zjawisko małżeństw z dziećmi w UE

Małżeństwa dzieci to światowa plaga, w której ofiarą są najczęściej dziewczynki. W państwach rozwijających się co 9 panna młoda przekroczyła 15 lat, a zdarzają się i „śluby” dorosłych, czasami dojrzałych mężczyzn z jeszcze młodszymi dziećmi. Takie małżeństwa, akceptowane przez dużą część społeczności w tych krajach i uzasadniane zwyczajem, tradycją i religią, są zawierane lub funkcjonują także na terenie UE, mimo że prawo karne w krajach członkowskich UE klasyfikuje kontakt seksualny dorosłej osoby z dzieckiem jako pedofilię.

Ten prawny i kulturowy konflikt wymaga natychmiastowego rozwiązania w postaci zakazu zawierania małżeństw z dziećmi poniżej 15. roku życia oraz nieuznawania takich związków, jeśli zostały zawarte w krajach trzecich, a także w postaci konsekwencji postepowania karnego wobec dorosłych osób, które swoje pożycie z dzieckiem będą uzasadniać zawartym wcześniej małżeństwem.

 

1. Czy Komisja ma uprawnienia, aby na gruncie europejskich przepisów o prawach człowieka, prawach dziecka, prawach kobiet taki zakaz wprowadzić?
2. Czy Komisja monitoruje przypadki uznawania małżeństw dzieci w krajach członkowskich pod kątem potencjalnego łamania praw człowieka?
3. Czy w związku z transgranicznym, ponadnarodowym charakterem problemu małżeństw dzieci, który swoim charakterem zbliżony jest do handlu ludźmi, Komisja zamierza poszerzyć przystąpienie UE do konwencji stambulskiej, o aspekt związany ze zwalczaniem małżeństw dzieci?

Komentarze

Komentarze