Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wprowadzaniem tematu praw kobiet do głównego nurtu polityki, równością szans...

Pytanie o zasiłki na dzieci w Austrii

Rząd austriacki planuje wprowadzenie nowej ustawy, która ma na celu indeksowanie zasiłków na dzieci do poziomu kosztów utrzymania w państwie członkowskim, w którym dzieci mieszkają. Według rządu austriackiego środek ten dotyczyć będzie 132 000 dzieci w wielu państwach członkowskich.

 

Pytania:

Ponieważ większość państw członkowskich jest przeciwna indeksacji świadczeń socjalnych, chcielibyśmy w związku z tym prosić Komisję o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy sytuacja, w której świadczenia na dzieci wypłacane przez państwo członkowskie są indeksowane do poziomu kosztów utrzymania w państwie zamieszkania dzieci stanowi dyskryminację obywateli UE?
2. Obywatele UE płacą podatki i wnoszą składki do krajowych systemów opieki społecznej w taki sam sposób, jak obywatele krajowi. Czy oznacza to, że na mocy prawa są oni uprawnieni do uzyskania takich samych świadczeń? (Czy zasada ta ma zastosowanie w przypadku zasiłków na dzieci?)
3. Czy środek planowany przez Austrię jest zgodny z prawem UE, w szczególności z rozporządzeniem 883/2004

Komentarze

Komentarze