Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Delegacja stawia sobie zadania normalizacji stosunków Białoruś-UE pod warunkiem respektowania praw człowieka na Białorusi. Wspiera...

Pytanie o wizy dla Białorusinów

Minął rok od podpisania przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę dekretu nr 8 wprowadzającego prawo wjazdu bez posiadania wizy na teren Białorusi na maksymalnie 5 dni dla obywateli 80 krajów, w tym wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tymczasem obywatele Białorusi starający się o wizę Schengen muszą przejść niezwykle uciążliwą i kosztowną procedurę oraz wnieść opłatę, która dla osób narodowości białoruskiej wynosi 60 EUR. A przecież zasady wizowe UE dla obywateli krajów trzecich są oparte na wzajemności. Zwykle rozumie się to w ten sposób, że obywatele UE podróżujący do krajów trzecich powinni podlegać takim samym warunkom, jak obywatele tych krajów trzecich podróżujący do UE.

 

Pytania:

1. Czy w kontekście rezolucji Parlamentu z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie obowiązków Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej Komisja poprze liberalizację reżimu wizowego wobec Białorusi?
2. Czy Komisja zamierza wesprzeć dialog na temat liberalizacji reżimu wizowego wobec Białorusi w celu rozważenia wszystkich odnośnych warunków ruchu bezwizowego z UE?
3. Jakie warunki musiałyby być według Komisji spełnione, aby mogło dojść do liberalizacji reżimu wizowego wobec Białorusi?

Komentarze

Komentarze