Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nadchodzi rewolucja cyfrowa. A kobietom częściej niż mężczyznom brakuje odpowiednio wysokich umiejętności cyfrowych.

Pytanie o rolę kobiet w gospodarce cyfrowej

Szybko postępująca cyfryzacja różnych sektorów zmienia charakter zatrudnienia, a także wymogi związane z rynkiem pracy i edukacją. Pod warunkiem że kobiety mają dostęp do odpowiednich zasobów pozwalających podnosić umiejętności cyfrowe, cyfryzacja może być szansą na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy oraz podniesienie ich wynagrodzeń, a równocześnie poprawić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz zwiększyć przedsiębiorczość wśród kobiet.

Ze sprawozdania Komisji z 2013 r. wynika, że równy udział kobiet w sektorze ICT przyniósłby gospodarce UE aż 9 mld EUR rocznie. Między kobietami a mężczyznami utrzymuje się jednak przepaść cyfrowa w kwestiach takich jak podstawowe i zaawansowane umiejętności cyfrowe, dostęp do technologii i usług cyfrowych oraz odsetek kobiet wykonujących zawody cyfrowe. Według prognoz Komisji w najbliższej przyszłości wykonywanie większości zawodów w UE będzie wymagać pewnych umiejętności cyfrowych, a to w branży ICT liczba wolnych miejsc pracy wzrasta najszybciej. Istnieje zatem pilna potrzeba promowania umiejętności cyfrowych wśród kobiet i dziewcząt.

Pytania:

1. Czy Komisja zamierza przeprowadzić badanie służące identyfikacji przyczyn systemowych coraz większych różnic między kobietami a mężczyznami pod względem umiejętności cyfrowych oraz dostępu do narzędzi i usług cyfrowych, w odniesieniu zarówno do zaawansowanych, jak i podstawowych technologii?
2. Jakie działania Komisja podejmuje w celu promowania i upowszechniania umiejętności cyfrowych i kultury informatycznej wśród dziewcząt? Jakie działania edukacyjne – np. zachęcanie do nauki kodowania – kieruje się do kobiet we wszystkich grupach wiekowych i zawodowych?
3. Czy w ramach kampanii „Umiejętności cyfrowe potrzebne do pracy” Komisja planuje prowadzić akcje skierowane w szczególności do dziewcząt?
4. Czy Komisja zamierza, razem z państwami członkowskimi, podejmować dalsze działania mające zwiększać atrakcyjność i wartość umiejętności w zakresie nauk ścisłych i przedmiotów technicznych (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) oraz zachęcać kobiety i dziewczęta do podejmowania i kontynuowania kształcenia w tych dziedzinach?

Komentarze

Komentarze