Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką...

Pytanie o problem współczesnego niewolnictwa

Światowy indeks niewolnictwa ocenia, że obecnie 40,3 miliona osób jest podmiotem niewolnictwa. Współczesny wymiar niewolnictwa, obejmuje nie tylko handel ludźmi, ale także pracę rażąco niewspółmierną do płacy, nadużywanie czasu pracy czy grożenie konsekwencjami w sytuacji, gdyby pracownik opuścił pracodawcę. Światowy Indeks Niewolnictwa zawiera informacje zebrane ze 167 krajów świata. Z raportu wynika, że aż 2/3 osób pracujących w niewolniczych warunkach mieszka w krajach azjatyckich. W pierwszej piątce znalazły się: Indie, Chiny, Pakistan, Bangladesz i Uzbekistan. Najniższa liczba osób zatrudnionych w niewolniczych warunkach jest w Norwegii, Irlandii, Nowej Zelandii, na Barbados i w Luksemburgu. W każdym z tych krajów niewolnictwo XXI wieku dotyka mniej niż tysiąca osób, jednak jest ono obecne. Z zestawienia wynika zatem, że nie ma na świecie kraju, którego problem niewolnictwa nie dotyczy.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem:

1. Czy Komisja zauważa i monitoruje ten globalny problem?
2. Jakie działania podejmuje Komisja, aby chronić pracowników przed współczesnymi formami niewolnictwa?
3. Jakimi narzędziami dysponuje Komisja, aby wpłynąć na ograniczenie powszechności tego zjawiska?

Komentarze

Komentarze