Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Delegacja stawia sobie zadania normalizacji stosunków Białoruś-UE pod warunkiem respektowania praw człowieka na Białorusi. Wspiera...

Pytanie o problem kary śmierci na Białorusi

Białoruś pozostaje jedynym europejskim państwem, w którym stosuje się karę śmierci i nadal przeprowadza egzekucje. Białoruski sąd najwyższy odrzucił ostatnio odwołania od dwóch wyroków śmierci: dla Ihara Hierszankowa i Siamiona Bierażnoha. Wyroki wydał mohylewski sąd okręgowy w lipcu 2017 r., po tym, jak dwóch mężczyzn uznano za winnych sześciu zabójstw.

 

 

W ostatnim czasie ujawnione zostały przypadki prokuratorów przeprowadzających niesprawiedliwe procesy, dochodzeń naznaczonych poważnym łamaniem praw człowieka oraz kar śmierci wykonywanych na osobności przez zastrzelenie. Co gorsza, rodzin osób poddanych egzekucji nie informuje się o czasie i miejscu pochówku, ani nie wydaje im się ciała krewnego, aby mogli je pogrzebać. Kara śmierci jest okrutna, nieskuteczna w zapobieganiu przestępstwom, a ponadto sprawia, że wszelkie błędy wymiaru sprawiedliwości stają się nieodwracalne.

Pytania:

1. Czy Komisja działa, aby zachęcić władze białoruskie do podjęcia konkretnych kroków w kierunku zniesienia kary śmierci lub wprowadzenia moratorium na jej wykonywanie?
2. Jakimi narzędziami dysponuje Komisja, aby zapewnić zniesienie kary śmierci na Białorusi?
3. Z którymi białoruskimi organizacjami Komisja współpracuje w tym zakresie?

Komentarze

Komentarze