Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką...

Pytanie o ochronę socjalną osób samozatrudnionych

Większość osób samozatrudnionych ma dobre warunki pracy i cieszy się dobrej jakości pracą. Istnieją jednak typy ryzyka, od których osoby samozatrudnione w wielu państwach członkowskich nie są ubezpieczone. Obejmują one bezrobocie, urlop macierzyński i ojcowski, chorobę i wypadki w pracy. Ubezpieczenie od tego rodzaju ryzyka złagodziłoby niektóre problemy, z którymi borykają się osoby samozatrudnione, zarówno pod względem jakości pracy i potencjalnych skutków dla zdrowia, jak i pod kątem krótko- i długoterminowej niepewności finansowej. Może mieć to szczególne znaczenie dla bardziej podatnych na zagrożenia kategorii samozatrudnionych pracowników, którzy są zależni od jednego klienta.

Jakie rozwiązania przewiduje zaproponowany przez Komisję Europejski filar praw socjalnych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony socjalnej od wszelkiego rodzaju ryzyka, na które narażone są osoby samozatrudnione?

Komentarze

Komentarze