Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką...

Pytanie o monitorowanie losów absolwentów wyższych uczelni

Zatrudnialność absolwentów stanowi problem w wielu krajach członkowskich UE. W niektórych państwach znaczny odsetek absolwentów ze świadectwem wyższej uczelni jest bezrobotnych lub pracuje na stanowiskach znacznie niższych niż ich poziom wykształcenia. W maju 2017 r. Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący monitorowania losów absolwentów, w którym wskazuje na kilka problematycznych obszarów, których poprawa pomoże lepiej zdiagnozować przyczyny bezrobocia młodych i zaproponować odpowiednie rozwiązania dla zwiększenia zatrudnialności absolwentów w poszczególnych regionach.

W jaki konkretny sposób Komisja zamierza poprawić systemy gromadzenia, analizowania i wykorzystywania danych dotyczących wyników absolwentów szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego, aby rozwiązać kwestię niedopasowania umiejętności w UE?

Komentarze

Komentarze