Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nadchodzi rewolucja cyfrowa. A kobietom częściej niż mężczyznom brakuje odpowiednio wysokich umiejętności cyfrowych.

Pytanie o dysproporcję zatrudnienia kobiet i mężczyzn w sektorze nowoczesnych technologii

Sektor nowych technologii rozwija się niezwykle dynamicznie, a postępująca cyfrowa rewolucja doprowadziła do tego, że w ciągu ostatniej dekady zatrudnienie na europejskim rynku technologii wzrosło ponad trzykrotnie. Jednak z badań Eurostatu wynika, że branża technologiczna (ICT) zdominowana jest przez mężczyzn. W Polsce odsetek ten sięga 86,5 %, przy czym średnia europejska to 84 %.

Według najnowszych wyliczeń na rynku pracy brakuje od 700 tys. do 900 tys. osób z wykształceniem z obszaru STEM (science, technology, engineering and mathematics). Bez podjęcia konkretnych działań, aby kobiety miały warunki do rozwoju swoich umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych, programów stawiających przynajmniej na częściową feminizację tego sektora i odpowiedniej motywacji młodych kobiet, mogą czekać nas problemy związane zarówno z niedoborem odpowiedniej kadry, jak i spowolnieniem rozwoju w obszarze nowych technologii i innowacyjności gospodarki.

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem:

1. Czy Komisja podejmuje działania, dążące do zmniejszenia tej dysproporcji płci w sektorze nowoczesnych technologii?
2. Jakie działania planuje Komisja, aby zmniejszyć deficyt pracowników w sektorze ICT, opartych na STEM?

Komentarze

Komentarze