Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką...

Opinia w sprawie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą opinii przegłosowanej na sesji plenarnej w kwietniu 2016

Komentarze

Komentarze