Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką...

Opinia w sprawie rocznego sprawozdania za lata 2012-13 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą tej opinii przegłosowanej na sesji plenarnej w marcu 2016r.

Komentarze

Komentarze