Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Nadchodzi rewolucja cyfrowa. A kobietom częściej niż mężczyznom brakuje odpowiednio wysokich umiejętności cyfrowych.

Interpelacja w sprawie promowania umiejętności cyfrowych wśród kobiet i dziewcząt

Szybko postępująca digitalizacja różnych sektorów zmienia charakter zatrudnienia, a także wymogi związane z rynkiem pracy i edukacją. Digitalizacja może stanowić sposób na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy oraz poprawę równowagi między ich życiem zawodowym a prywatnym i ich szans związanych z przedsiębiorczością, pod warunkiem że mają one dostęp do odpowiednich zasobów umożliwiających im podwyższanie umiejętności cyfrowych. Między kobietami a mężczyznami utrzymuje się jednak przepaść cyfrowa w kwestiach takich, jak podstawowe i zaawansowane umiejętności cyfrowe, dostęp do technologii i usług cyfrowych oraz odsetek kobiet wykonujących zawody cyfrowe. Według szacunków Komisji większość miejsc pracy w najbliższej przyszłości będzie wymagać pewnego poziomu umiejętności cyfrowych, a zważywszy, że największa liczba miejsc pracy powstaje w sektorze ICT, istnieje pilna potrzeba promowania umiejętności cyfrowych wśród kobiet i dziewcząt.

1. Czy Komisja zamierza przeprowadzić badanie służące identyfikacji przyczyn różnic między kobietami a mężczyznami pod względem umiejętności cyfrowych oraz dostępu do narzędzi i usług cyfrowych, w odniesieniu zarówno do zaawansowanych, jak i podstawowych technologii?

2. Jakie działania Komisja zamierza podjąć w celu promowania i upowszechniania umiejętności i kompetencji cyfrowych wśród dziewcząt?

3. Czy Komisja prowadzi lub zamierza podjąć działania – w kontekście kampanii „Umiejętności cyfrowe potrzebne do pracy” – kierowane konkretnie do dziewcząt?

Komentarze

Komentarze