Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Praca w parlamencie

1. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisja zajmuje się między innymi: wprowadzaniem tematu praw kobiet do głównego nurtu polityki, równością szans dla płci, przemocą wobec kobiet. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz jest koordynatorką parlamentarzystek i parlamentarzystów EPL w tej komisji.

2. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką zatrudnienia w okresie po kryzysie i równowagą między pracą i życiem prywatnym

3. Delegacja ds. stosunków z Białorusią

Delegacja stawia sobie zadania normalizacji stosunków Białoruś-UE pod warunkiem respektowania praw człowieka na Białorusi. Wspiera też wszelkie inicjatywy demokratyczne w tym kraju.