Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja zajmuje się między innymi: wpływem robotyzacji i cyfryzacji na rynek pracy, bezrobociem młodych, polityką zatrudnienia w okresie po kryzysie i równowagą między pracą i życiem prywatnym

Komentarze

Komentarze