Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej

Komisja Europejska

Kluczowa instytucja UE

jako jedyna jest upoważniona do przygotowania wniosków dotyczących nowych aktów prawnych UE. Zwana jest również „strażniczką traktatów”. W jej skład wchodzi 28 komisarzy – po jednym z każdego państwa członkowskiego.

Przewodniczący – Jean Claude Juncker

Przewodniczący
Jean Claude Juncker

Parlament Europejski

Wybieralny organ UE

Reprezentuje jej obywateli.
Stanowi nadzór nad wszystkimi instytucjami UE.
Uchwala budżety roczne.
Wraz z Radą Unii Europejskiej stanowi prawo UE.

Przewodniczący – Antonio Tajani

Przewodniczący
Antonio Tajani

Rada Unii Europejskiej

Zwana również Radą

Nie ma stałych członków. W jej skład wchodzą odpowiedni ministrowie państw członkowskich. Przewodniczy dany minister państwa, które sprawuje prezydencję w UE.

Rada Europejska

Najwyższa instytucja polityczna UE. Nie tworzy prawa, ale określa ogólny kierunek i priorytety UE.

Przewodniczący Donald Tusk

Przewodniczący
Donald Tusk