Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

29 X 2004

Podpisanie przez 25 szefów państw lub rządów Konstytucji dla Europy

Komentarze

Komentarze