Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

2 III 2012

Podpisanie traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej przez 25 państw UE. Wchodzi on w życie 1 stycznia 2013 r.

Komentarze

Komentarze