Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

1 I 2002

Wprowadzenie do obiegu banknotów i monet euro w 12 krajach strefy euro

Komentarze

Komentarze