Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Historia powstania Unii Europejskiej

1950

9 V 1950

Prezentacja tzw. Planu Schumana zakładającego ekonomiczne powiązane Francji i Niemiec.
9 maja ustanowiono dniem Unii Europejskiej.

25 III 1957

Podpisanie tzw. traktatów rzymskich ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom).

1960

8 IV 1965

Podpisanie traktatu łączącego organy wykonawcze trzech wspólnot (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, EWG i Euratom) oraz ustanawiającego jedną Radę i Komisję.

1970

9-10 XII 1974

Szczyt w Paryżu, na którym przywódcy dziewięciu państw członkowskich postanawiają, że będą się spotykać trzy razy do roku jako Rada Europejska.

7-10 VI 1979

Pierwsze bezpośrednie wybory 410 członków Parlamentu Europejskiego

1980

14 VI 1985

Podpisanie Układu z Schengen, który zakłada zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach wspólnot europejskich.

1990

9-10 XII 1991

Przyjęcie przez Radę Europejską Traktatu o Unii Europejskiej

30 III 1998

Rozpoczęcie procesu przystąpienia do UE obejmującego Cypr, Maltę i 10 krajów Europy Środkowo-Wschodniej

1 I 1999

Przyjęcie przez 11 krajów UE waluty euro, która zastępuje waluty krajowe w transakcjach bezgotówkowych.

2000

26 II 2001

Podpisanie traktatu z Nicei, który wchodzi w życie 1 lutego 2003 r.

1 I 2002

Wprowadzenie do obiegu banknotów i monet euro w 12 krajach strefy euro

1 V 2004

Przystąpienie Polski do UE

29 X 2004

Podpisanie przez 25 szefów państw lub rządów Konstytucji dla Europy

13 XII 2007

Podpisanie Traktatu Lizbońskiego, który wchodzi w życie 1 grudnia 2009 r.

2010

2 III 2012

Podpisanie traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej przez 25 państw UE. Wchodzi on w życie 1 stycznia 2013 r.

1 XII 2014

Donald Tusk obejmuje urząd przewodniczącego Rady Europejskiej