Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Dwie rady

Rada
Europejska

Szefowie państw i rządów państw UE

Przewodniczący RE

Przewodniczący KE

  • Ustala priorytety i ogólny kierunek polityczny UE.
  • Decyduje o ważnych dla UE reformach.
  • Podejmuje decyzje najczęściej na zasadzie konsensusu
Rada
Unii Europejskiej

Ministrowie państw członkowskich

Przewodniczący minister
z kraju sprawującego prezydencję

  • Uchwala wraz z Parlamentem Europejskim akty prawne
  • Koordynuje politykę państw członkowskich
  • Przyjmuje wraz z Parlamentem Europejskim roczny budżet UE
  • Tworzy wspólną unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
  • Podpisuje umowy międzynarodowe