Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Dwie rady

Rada Europejska
Szefowie państw i rządów państw UE Przewodniczący RE Przewodniczący KE
  • Ustala priorytety i ogólny kierunek polityczny UE.
  • Decyduje o ważnych dla UE reformach.
  • Podejmuje decyzje najczęściej na zasadzie konsensusu
Rada Unii Europejskiej
Ministrowie państw członkowskich Przewodniczący minister z kraju sprawującego prezydencję
  • Uchwala wraz z Parlamentem Europejskim akty prawne
  • Koordynuje politykę państw członkowskich
  • Przyjmuje wraz z Parlamentem Europejskim roczny budżet UE
  • Tworzy wspólną unijną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa
  • Podpisuje umowy międzynarodowe