Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Zakończone

27 stycznia 2016

OPINIA w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz sporządziła opinię jako kontrsprawozdawca do sprawozdania autorstwa posłanki Jutty Steinruck.

29 maja 2015

OPINIA w sprawie rocznego sprawozdania za lata 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przygotowała opinię jako kontrsprawozdawca do sprawozdania posłanki Helgi Stevens

20 kwietnia 2015

OPINIA w sprawie strategii UE na rzecz równości kobiet i mężczyzn po 2015 r.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była sprawozdawczynią opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.