Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Zakończone

14 czerwca 2017

Luka emerytalna: czas poprawić sytuację kobiet na rynku pracy

„Obecnie luka emerytalna w Europie wynosi 39% – o tyle niższe świadczenia odbiera, co miesiąc…

14 marca 2017

SPRAWOZDANIE ze stosowania dyrektywy wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przygotowała sprawozdanie przyjęte przez Parlament Europejski stosunkiem głosów 499:104.

15 grudnia 2016

OPINIA w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

1 lipca 2016

SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą dokumentu przygotowanego przez Renate Weber

8 kwietnia 2016

SPRAWOZDANIE w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w erze cyfrowej

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz była kontrsprawozdawcą dla tego dokumentu przygotowywanego przez Terry Reintke.

18 lutego 2016

OPINIA w sprawie kontroli stosowania prawa UE – sprawozdanie roczne za 2014 r.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przygotowała opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych jako sprawozdawca