Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Równy dostęp do towarów i usług

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia przyjęła sprawozdanie posłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, które ocenia praktyczne funkcjonowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do towarów i usług.

- Największym sukcesem Dyrektywy jest wprowadzenie tych samych zasad dla kobiet i mężczyzn przy wyliczaniu składek ubezpieczeniowych oraz emerytalnych w prywatnych funduszach. Dzięki Dyrektywie firmy ubezpieczeniowe musiały zrezygnować z kryterium płci i zamiast na nim skupić się na indywidualnych kryteriach odnoszących się do poszczególnych klientów. Jest to ważny krok we praktycznym wzmacnianiu równości kobiet i mężczyzn, gdyż to nie sama płeć decyduje o ryzyku, które szacuje się przy ubezpieczeniach, ale merytoryczne kryteria związane, na przykład, z historią wypadków czy stanem zdrowia - podkreśla posłanka Kozłowska- Rajewicz.

Przyjęte sprawozdanie identyfikuje również nowe obszary zastosowania dyrektywy, wynikające przede wszystkim z postępującej cyfryzacji i rozwoju gospodarki dzielenia się, takie jak na przykład usługi oferowane przez platformy AirBnB czy Uber. - Digitalizacja w dziedzinie wymiany usług i towarów oraz upowszechnienie społecznościowych form ich świadczenia sprawia, że musimy wyjść poza tradycyjne sektory wchodzące w zakres Dyrektywy. Gospodarka dzielenia się przynosi wiele korzyści zarówno dla usługodawców, jaki i klientów, ale tworzy również pewne wyzwania związane przede wszystkim z bezpieczeństwem oraz przypadkami molestowania. Zastosowanie przepisów Dyrektywy jest kluczowe, by zapewnić najwyższy standard świadczenia usług i wzmocnić wizerunek gospodarki dzielenia się jako nie tylko innowacyjnej, ale i bezpiecznej - rekomenduje posłanka Kozłowska- Rajewicz.

Przeczytaj projekt sprawozdania w języku polskim

Komentarze

Komentarze